Mastiffens historie
Kennel Adderley v/Pernille Ninn og Michael Jensen. Ring på tlf. 59277414

Mastiffens historie

Mastiff i England

Mastiffen er en gammel race. Den har eksisteret i England i over 2000 år.
Mastiff-type lignende hunde har eksisteret i århundrede overalt i Asien, Mellemøsten og især i Europa.
På Brittish Museum findes en samling babyloniske terracotta-relieffer helt tilbage fra år 2200 før vores tidsregning. Disse forestiller sumeriske krigere med deres hunde.
Disse mastiff-lignende hunde var store og kraftige – og med brede snuder.
Man formoder, at fønikerne bragte mastiffens forfædre til England, da de handlede tin der. Her antager man, de er indgået i avl med derboende andre store hunde.
Da romerne invaderede England (år 55 f.Kr.) fandt de hunde, der var store og tunge med brede snuder. De fandt mastiffen så imponerende, at der blev oprettet eksport af racen til Rom, hvori mastifferne indgik i kampe med løver og bjørne i Collosseum.
Både fønikerne og romerne anvendte desuden også mastiffer som pakdyr, når de transporterede handelsvarer og krigsmateriel over større afstande.

Mastiff i Middelalderen

Mastiffen var i England meget udbredt i middelalderen.
I Edward d. III's regeringstid (fra år 1327) var det lov, at enhver landsby skulle have et bestemt antal mastiffer som vagthunde.
Hundene blev holdt indendørs blandt kvinder og børn om dagen. Om aftenen blev de lukket uden for bymuren - for at kunne holde dem væk, der vovede at nærme sig byen om natten.
Under Henrik den VIII´s regeringstid i begyndelsen af 1500-tallet blev der praktiseret en slags ”national sport” med mastiffer. Disse skulle kæmpe mod tyre og bjørne.
Med tiden blev disse kampe forbudt og hundene udelukkende anvendt som vagthunde.
Referencer til hunde af mastiff-lignende type er derefter fundet under forskellige navne.
Der er i vide kredse i slutningen af 1700-tallet en teori om, at mastiffen og den tidlige bulldog type har perifere forbindelser med hinanden - alt efter, hvad den er blevet brugt til, idet størrelsen har varieret en del.
Men som type har den vist sig som en aktiv og kraftfuld hund, med et kvadratisk og udtryksfuldt hoved.

Mastiff fra 1800-tallet og frem

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der på malerier og tryk fra perioden: 1800-1815 ses mastiffer, der varierer i type og form, og som bærer deres haler højt – hvor imod mastiffer fra 1825 til 1850 ses afbildet med lavt ansatte haler og næsten ingen pigment/maske i hovedet.
Det er et faktum, at fra 1820-1830 er den periode, hvor mastiff-racen som sådan tager sin begyndelse, og man ved hvilke hunde, der ligger til grund for kommende stambøger.
De første hundeudstillinger og racestandard dukker op i starten af 1850érne.
Den første mastiffklub så dagens lys i 1873 ved M.B. Wynn: ”The Mastiff Club”.
I denne periode beskrives to mastifftyper: den kortsnudede og den langsnudede. M.B.Wynn var fortaler for den kort-snudede mastiff.
I 1883 så endnu en mastiffklub dagens lys: ”Old english Mastiff Club”. Denne havde 10 noterede opdrættere. Det var her O.E.M.C. udformede en mastiff-standard og regler for opdræt. Standarden er næsten lig den, der findes i dag – med beskrivelser om proportioner og det senere så debatterede hovedforhold:1:3.

Mastiffens ”guldalder”

Tiden fra 1870 – til 1900 havde mastiffen sin største udbredelse i England.
Mastiffen var populær og mange i antal. Det blev brugt som familiehund og vagthund.

Den Engelske Kennel Klub var i rivende udvikling og særdeles aktiv.
Der blev afholdt mange udstillinger, og datidens opdrættere og ejere var ivrige udstillere.
Det var noget af en begivenhed, når mastiffen blev vist på udstillinger, da den ved dens størrelse og fremtoning tiltrak mange tilskuere.
Mange engelske opdrættere af racen i dag, påstår denne periode var mastiffens bedste, og man her så de ypperste mastiffer nogen sinde.
I staten af 1900-tallet blev racen  fortrængt af nyere racer, som havde nyhedens interesse: eks. newfoundlænder og pyranæerhunde.

Mastiff og 1. Verdenskrig

Ved starten af 1. verdenskrig var antallet af hunde for nedadgående. Der var kommet problemer med indavl og overtypning, og ind imellem så man typer, der kunne minde om bullmastiff.
Mastifferne faldt i antal under krigen pga. fødevaremangel og økonomisk afmatning.
Det kom så vidt, at i 1917 foreslog den engelske Regering at stoppe al avl på store hunderacer. Det blev heldigvis ikke eksekveret til lov.
Det mundede kun ud i, at avlen blev sat på vågeblus.

Få år senere betød dette dog, at den Engelske Kennel Klub i 1920érne tillod opdræt, hvor der blev krydset ind med eksemplarer af nogle bullmastiffer for at kunne fortsætte avlen.
I stambøger fra dengang blev der udfor disse avlsdyr påskrevet et ”BM” = bullmastiff.

De efterfølgende år var præget af resignation og i Klubben indbyrdes uenighed. Da mastiffen som type var/er en hovedhund, gav det emne grobund for megen debat.
I 1931 mundede dette ud i dannelsen af endnu en mastiff klub: The Mastiff Breeders Association, da man ikke kunne blive enige i det punkt i standarden, der drejede sig om hovedets proportioner: 1:3 forholdet.
Medlemmerne af denne klub foretrak mastiffer med et noget længere næseparti.

Mastiff og 2. verdenskrig

2. verdenskrig s udbrud i 1939 blev en mørk og dramatisk periode for mastiff-opdrættere – og ikke kun i England.
Nogle opdrættere fornemmede, hvor det bar hen, og havde sendt nogle af deres mastiffer til USA, andre blev aflivet, fordi man simpelthen ikke kunne skaffe foder til dem.
Efter 2. Verdenskrig i 1946 afholdt Old English Mastiff Club sit første møde siden 1939.
Racen var næsten uddød. Det var kun muligt at finde frem til 7 avlsdyr.
Fra disse 7 mastiffer samt nogle få vigtige importer fra USA og Canada, der kom racen til undsætning - lykkedes det at få genopbygget en bestand, som i 1950 var på ca. 50 hunde. Siden er udviklingen gået jævnt fremad.
I 1980 var antallet af registreringer på 316 mastiffs i England.

Mastiff i USA:

Mastiffer i USA har på mange måder haft et parallelt forløb svarende til de engelske.
Enkelte eksemplarer af racen var allerede at finde i kolonitiden (1780 – 1840).
Som udviklingen skred frem – opstod den første amerikanske mastiff-klub i 1879 og kom ind under The American Kennel Club i 1885.
Årene fra 1885 til 1899 betegnes i USA (lige som i England) at være ”mastiffens guldalder” mht. antal og opdræt.
Som i England døde den amerikanske mastiffklub ud ved århundredeskiftet – indtil den i 1920 genopstod.
Den nuværende The Mastiff Club of America (MCOA) blev etableret i 1929, men antalsmæssigt var der ikke mange mastiffer.
Først efter 2. verdenskrig i forbindelse med et større avlsarbejde med retablering af racen sammen med England og Canada, kom der igen fremgang i mastiffantallet omkring år 1951.
Antal mastiff-registreringer gennem seneste årtier i USA:
1950:                24 stk.        
1960:                43 stk.
1970:               285 stk.
1980:             1198 stk.
1990:             2247 stk.

Mastiffen i Danmark

Der findes ikke mange data om mastiffer i Danmark før 1. Verdenskrig.
I 1920érne og 30érne fandtes der få eksemplarer af racen. De var primært at finde på godser og større gårde som selskabs- og vagthunde.
De første hvalpekuld efter 2. verdenskrig blev født i København henholdsvis i år 1973, 1975, og 1977 af mastiffen: Emma, der blev importeret fra England af Niels August Brandstrup.

De første opdrættere – ud over N.E. Brandstrup, der også i mange år var racerepræsentant i Dansk Kennel Klub - var medlemmer i  ”Specialklubben for racer uden egen specialklub”.

Dansk Mastiff Klub:
I starten af 1990erne stiftedes ”Dansk Molosser Klub” som specialklub for en række molosser hunde.
Efter få år (1995) dannedes Dansk Mastiff Klub som specialklub. Helt naturligt blev Niels August Brandstrup klubbens æresmedlem frem til sin død.
Dansk Mastiff Klub var i sin start præget af små kenneler - ofte med kun en eller to mastiffer.
Nogle af de første etablerede opdrættere i Danmark var:

House of Baskerville /v. Lise Hjerrild
House of Mastodont /v. Jan Hesselgarth
Tamanexo /v. Jette Tørnblad
Tember /v. Henrik Pedersen
Red Baron /v. Anna Sofie Gothen
House of Wonderdog /v. Jytte Johansen
Chimborazo /v. Anna-Klara Torssell
Massivius /v. Finn Groth
Runestenen /v. Kirsten Bechgård

Genveje

Mastiff en fantastisk hund

Mastiffen er en gammel race. Den har eksisteret i England i over 2000 år. Mastiff-type lignende hunde har eksisteret i århundrede overalt i Asien, Mellemøsten og især i Europa. Man formoder, at fønikerne bragte mastiffens forfædre til England. Da romerne invaderede England (år 55 f.Kr.) fandt de mastiffen så imponerende, at der blev oprettet eksport af racen til Rom, hvori mastifferne indgik i kampe med løver og bjørne i Collosseum.

Læs mere om historien her

 

Se racestandard for Mastiff her (åbner pdf)

Kontakt os

Dansk Kennel Klubs opdrætterkursusKennel Adderley er en seriøs kennel og har naturligvis taget DKK's opdrætterkursus. Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedrørende Mastiff hunde, så ring til os på tlf. 59277414 eller udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage.